FAZY CYKLU


Cykl miesiączkowy kobiety można podzielić na 4 fazy. Są to:
1. Faza krwawienia trwająca średnio 3 - 5 dni.
2. Faza folikularna ( faza dojrzewania komórki jajowej) trwająca średnio 12 - 14 dni.
3. Faza owulacyjna (faza jajeczkowania, jajeczkowanie, owulacja).
4. Faza lutealna (faza ciałka żółtego) trwająca średnio 14 dni.
W praktyce bardzo często stosuje się także czynnościowy podział oparty na cyklicznych zmianach, które zachodzą w przebiegu cyklu miesiączkowego w endometrium, dzieląc go na 2 fazy:
I faza – faza proliferacyjna (przed owulacją - w tym czasie dochodzi do systematycznego rozrostu i pogrubienia endometrium w jamie macicy oraz do stopniowego wzrastania i dojrzewania pęcherzyka jajnikowego w jajniku)
II faza – faza sekrecyjna (po owulacji – w tym czasie dochodzi do tzw. przemiany gruczołowej w endometrium, a w jajniku po owulacji pojawia się ciałko żółte).