MONITORING OWULACJI


Monitoring owulacji (monitorowanie cyklu, ocena owulacji, ocena jajeczkowania) to badanie mające na celu stwierdzenie faktu występowania w danym cyklu jajeczkowania oraz dokładne określenie czasu, kiedy ono występuje. USG dopochwowe służące do oceny owulacji wykonywane jest zazwyczaj co 2-3 dni. Podczas każdego badania oceniana jest między innymi ilość oraz średnica pęcherzyków w każdym z jajników, oraz szerokość błony śluzowej jamy macicy czyli endometrium. Badania krwi oceniające poziom niektórych hormonów, wykonywane dodatkowo w określonych dniach cyklu pozwalają na dokładniejsze i bardziej pewne niż samo badanie USG, potwierdzenie owulacji lub stwierdzenie jej braku. W przypadku stosowania farmakologicznej stymulacji owulacji, monitorowanie cyklu pozwala na określenie optymalnego dnia do zapłodnienia.