ZESPÓŁ GREGG`A


Zespół Gregg’a - zespół różyczki wrodzonej obejmuje wady wrodzone i uszkodzenia narządowe, dotyczące najczęściej: oczu, mózgu, serca , głuchotę ośrodkową i zespół psychoruchowy. Dodatkowo mogą wystapić: hipotrofia, uszkodzenia zębów mlecznych. Rozszerzony zespół Gregg’a oprócz wrodzonych wad obejmuje nabyte w okresie płodowym pozapalne uszkodzenia wielonarządowe: zapalenie mózgu, opon, wodogłowie, powiększenie wątroby i śledziony, zapalenie wątroby, żółtaczkę, skazę małopłytkową, uszkodzenie nerek, przewlekłą biegunkę, wysypki skórne, zmiany w kościach długich, opóźnienia rozwoju.