HIRSUTYZM


Hirsutyzm to występowanie nadmiernego, odbiegającego od normy owłosienia ciała. U kobiet nadmierne owłosienie przybiera wygląd tzw. owłosienia typu męskiego (włosy rosną wtedy nadmiernie na twarzy, klatce piersiowej, kończynach dolnych i górnych lub brzuchu). Ten typ owłosienia u kobiet skojarzony bywa zwykle z podwyższonym poziomem hormonów typowo męskich, czyli androgenów. Występowanie nadmiernego owłosienia bardzo często jest uwarunkowane predyspozycją rodzinną. Czasami jednak nadmierne owłosienie może towarzyszyć poważnym schorzeniom ogólnoustrojowym lub być objawem zaburzeń ze strony układu hormonalnego. Hirsutyzm dzielimy na:
1) Hirsutyzm idiopatyczny (samoistny) - stanowi zdecydowaną większość przypadków. Stężenie androgenów w tych przypadkach jest w zakresie normy, owłosienie w tym schorzeniu przybiera różne postacie - od nieznacznego owłosienia sutków, klatki piersiowej i delikatnego meszku na twarzy, do wyraźnego, nadmiernego owłosienia twarzy, kresy pośrodkowej brzucha i w okolicy podbrzusza, niejednokrotnie z towarzyszącym łojotokiem i trądzikiem. Jedynym minusem hirsutyzmu idiopatycznego są walory estetyczne tego zaburzenia.
2) Hirsutyzm z towarzyszącą niepłodnością, zaburzeniami cyklu miesiączkowego, obustronnie powiększonymi jajnikami z dużą ilością podtorebkowych, nie pękniętych pęcherzyków jajnikowych różnej wielkości, zaburzonym stosunkiem hormonów LH do FSH, czyli zespół PCO - schorzenie coraz częściej rozpoznawane w krajach Unii Europejskiej i w USA, głównie u kobiet w grupie wiekowej od 18 do 35 roku życia.
3) Hirsutyzm w przebiegu nowotworów złośliwych - niektóre nowotwory złośliwe, które mają zdolność do produkowania hormonów identycznych z tymi jakie produkują właściwe gruczoły hormonalne, mogą wywoływać objawy uboczne. Jednym z takich objawów jest pojawianie się nadmiernego owłosienia. Do nowotworów takich należą niektóre guzy jajnika oraz nowotwory nadnerczy.
4) Hirsutyzm polekowy - może być efektem ubocznym przyjmowania niektórych leków np. testosteronu, anabolików, glikokortykosteroidów, ACTH, długotrwałym stosowaniem leków przeciwzapalnych, leków nadciśnieniowych itp.