WSKAŹNIK PEARLA


Wskaźnik Pearla - wskaźnik opracowany przez Raymonda Pearla określający skuteczność różnych metod antykoncepcji. Informuje on o tym jaki jest odsetek niepowodzeń w grupie 100 kobiet stosujących daną metodę antykoncepcji przez rok. Im niższy jest wskaźnik Pearla, tym metoda jest skuteczniejsza. Skuteczność danej metody antykoncepcyjnej zależy od różnych czynników, w tym dyscypliny partnerów i jakości stosowanych środków, dlatego też istnieją rozbieżności przy podawaniu wartości liczbowej wskaźnika Pearla. Podczas podawania współczynnika Pearla podaje się zawsze 2 liczby, pierwsza to skuteczność obliczona dla dokładnego stosowania danej metody antykoncepcyjnej, druga to skuteczność przy niepełnym, lub błędnym stosowaniu wszystkich zaleceń dotyczących danej metody antykoncepcyjnej. Wartość wskaźnika jest wynikiem empirycznych badań statystycznych i w sposób istotny zależy od populacji w której są one przeprowadzane. Wskaźnik Pearla wyznacza się jako pomnożony przez 1200 stosunek liczby niezamierzonych ciąż do liczby badanych cykli, przy stosowaniu ustalonej metody antykoncepcji. Podaje więc liczbę nieplanowanych zapłodnień w ciągu roku na 100 badanych kobiet (ok 1200 cykli) stosujących daną metodę antykoncepcji. Przykładowe wartości współczynnika Pearla: tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe: od 0,1 do 3, injekcje hormonalne typu Depo: od 0,3 do 2, tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe (przeznaczone dla kobiet w okresie karmienia piersią): od 0,5 do 1, wkładka wewnątrzmaciczna: od 1 do 2, prezerwatywa męska: od 3 do 11, stosunek przerywany: od 4 do 19, chemiczne środki antykoncepcyjne: od 6 do 26, naturalne metody objawowe: od 1 do 20.