ANTYKONCEPCJA-WKŁADKI WEWNĄTRZMACICZNE


Współczesne aktywne wkładki wewnątrzmaciczne produkowane są z elastycznego plastiku w wielu konfiguracjach przestrzennych, dopasowanych do światła jamy macicy. Większość z nich jest aktywna, to znaczy zawiera jakiś czynnik zwiększający ich skuteczność. Najczęściej tym czynnikiem jest miedź która gromadzi się w śluzie szyjki macicy (prawdopodobnie upośledza przemiany energetyczne glikogenu w komórce plemnika) oraz w śluzówce macicy (endometrium) i zmienia jej właściwości zapobiegając zagnieżdżeniu zygoty. W nowych wkładkach czynnikiem tym jest stop miedzi ze srebrem lub nawet ze złotem. Uwalniana miedź wspomaga i rozszerza obszar działania wkładki obojętnej (czyli nieaktywnej wykonanej np. z polietylenu) działającej podobnie ale tylko w okolicach miejsc jej styku ze śluzówką. Stosuje się też wkładki ze stopniowo uwalnianym do jamy macicy hormonem będącym pochodną progesteronu – lewonorgestrelem, mającym wpływ na stan endometrium oraz śluzu w szyjce macicy. W nowych wkładkach aktywnych oprócz miedzi, ostatnio stosuje się też metale szlachetne na przykład srebro lub nawet złoto.