MYKOGRAM


Mykogram jest to badanie polegające na sprawdzeniu wrażliwości grzybów na określone leki. W ginekologii mykogram jest wykonywany najczęściej z wydzieliny pochwowej (w przypadku rozpoznania grzybicy pochwy). Przeprowadzany jest on w celu oznaczenia wrażliwości lub oporności na określone lekarstwa przeciwgrzybicze, konkretnego rodzaju grzybka, powodującego stan zapalny u kobiety. W tym celu pobiera się na specjalne podłoże próbkę pobraną z treści pochwowej. Z pobranej próbki hoduje się i namnaża wszystkie zawarte w niej drobnoustroje oraz izoluje spośród nich grzybki. W pierwszym etapie badania definiuje się dokładnie ich gatunki i rodzaje. Następnie grzybki z hodowli rozprowadza się na specjalne pożywki agarowe (każdy rodzaj grzybka na oddzielną pożywkę), zawierające od kilku do kilkunastu krążków z różnymi rodzajami lekarstw przeciwgrzybiczych. Monitorując zachowanie hodowli grzybków na poszczególnych krążkach oceniamy ich wrażliwość na określone lekarstwa (np. wrażliwy, średnio wrażliwy lub oporny). Dzięki mykogramowi możemy uniknąć leczenia środkami, na które te grzybki są częściowo oporne. W przypadku leczenia przewlekłej grzybicy pochwy, która nawraca pomimo leczenia, podstawowym badaniem, które umożliwia skuteczną terapię jest właśnie posiew mykologiczny z mykogramem. Umożliwia on uniknięcia stosowania leków, na które dany gatunek grzybka nie jest w pełni wrażliwy oraz zastosowanie leczenia celowanego.