BADANIE NASIENIA-(A) WIADOMOŚCI OGÓLNE


Prawidłowo przeprowadzone badanie nasienia powinno być wykonane po co najmniej 3 dniowej abstynencji seksualnej. Materiał do badania należy pobrać bezpośrednio w pracowni lub (w szczególnych sytuacjach) w warunkach domowych i dostarczyć go do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 30 minut od ejakulacji. Temperatura, w której powinno być transportowane tak pobrane nasienie powinna być zbliżona do temperatury 36 stopni C. Nasienie musi być pobrane za pomocą masturbacji, nie może pochodzić ze stosunku przerywanego, ani zostać przelane z prezerwatywy po stosunku (obecność nawet drobnych cząsteczek śluzu pochwowego lub lateksu w ejakulacie może znacząco wpłynąć na wynik badania). Pacjent poddawany badaniu powinien być w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie przyjmować bezpośrednio przed badaniem leków, alkoholu, środków odurzających oraz tytoniu. Bezpośrednio przed badaniem członek oraz dłonie należy przemyć ciepłą wodą i wysuszyć za pomocą ręczników jednorazowych. Wbrew powszechnie panującej opinii, nie należy bezpośrednio przed badaniem stosować do mycia członka żadnych detergentów (np. mydła lub żelu pod prysznic), ponieważ nawet śladowe ilości tych detergentów, które mogą pozostać na skórze członka i dostać się do ejakulatu, mogą zmienić pH nasienia oraz wpłynąć na ruchliwość plemników. Badanie nasienia jest jednym z podstawowych badań umożliwiających ocenę płodności mężczyzny. Wadą badań nasienia jest to, że są one w znacznym stopniu subiektywne, zależne od laboratorium, powodując trudności w interpretacji i standaryzacji wyników. Obecnie badanie nasienia powinno się oceniać wg standardów zaproponowanych przez Światową Organizację Zdrowia - WHO. Normy prawidłowych parametrów nasienia zmieniały się wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Do standardowego badania nasienia należy ocena objętości ejakulatu, odczynu pH, liczby plemników, procentowej ilości plemników o określonych parametrach ruchu oraz ocena ich morfologii. Ocenia się także odsetek plemników nieruchomych w określonym przedziale czasowym, a także ewentualną obecność leukocytów w ejakulacie. W niektórych laboratoriach rozszerza się tę ocenę o kolejne parametry. Wykonuje się również testy czynnościowe oceniające ruch plemników w śluzie szyjkowym (testy Simsa-Huhnera i Kurzoka-Millera)