STOPNIE CZYSTOŚCI POCHWY


Stopnie czystości pochwy to klasyfikacja mikroskopowa flory bakteryjnej pochwy w zależności od jej składu. Obecnie badanie to jest wypierane przez badanie biocenozy pochwy i w związku z tym jest wykonywane dość rzadko. Wyróżnia się cztery stopnie tzw. czystości pochwy:
I- w rozmazie stwierdza się liczne pałeczki kwasotwórcze Lactobacillus. Brak innych bakterii. Jest to obraz prawidłowy.
II- w rozmazie oprócz licznych pałeczek Lactobacillus znajdują się pojedyncze inne bakterie i krwinki białe. Jest to także prawidłowy stopień czystości.
III- w rozmazie bakterie Lactobacillus są pojedyncze lub ich nie znajdujemy, występują liczne inne bakterie i dużo krwinek białych.
IV- w rozmazie nie ma pałeczek kwasotwórczych Lactobacillus, a oprócz licznych innych bakterii i krwinek białych wykrywamy grzyby (np. drożdżaki) lub obecność rzęsistka pochwowego.