TEST Z METOCLOPRAMIDEM (MTC)


Do odróżnienia hyperprolaktynemii czynnościowej od przypadków hyperprolaktynemii organicznej (np. gruczolaka przysadki) służy test z metoklopramidem. W tym badaniu wykorzystuje się ośrodkowe antydopaminergiczne działanie metoklopramidu. Wydzielanie prolaktyny nie jest wówczas hamowane przez dopaminę. W teście tym bada się poziom prolaktyny we krwi na czczo, potem podaje się doustnie 10 mg metoklopramidu w postaci tabletki i ponownie ocenia stężenie prolaktyny w próbkach krwi pobranych w 60 min testu ( tzw. test PRL po MTC 0/60) lub 60 i 120 min testu ( tzw. test PRL po MTC 0/60/120). W przypadku hyperprolaktynemii czynnościowej po 60 minutach obserwuje się ponad 10 krotne zwiększenie stężenia prolaktyny. W przypadku hyperprolaktynemii organicznej brak jest zwykle odpowiedzi na metoklopramid lub jest ona niewielka.