B-HCG


Podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej oznaczana samodzielnie z krwi ciężarnej to najczęściej stosowany biochemiczny marker prawidłowego rozwoju ciąży, który można w razie wątpliwości zastosować do jej monitorowania już w pierwszych tygodniach po zapłodnieniu. Badanie krwi u ciężarnej wykonane seryjnie przynajmniej dwukrotnie, w odstępie nie mniejszym niż 48 godzin pozwala wnioskować o prawidłowym lub nieprawidłowym rozwoju ciąży od samego jej początku. Razem z wykonanym badaniem USG pozwala na wczesne wykrycie niektórych nieprawidłowości np. poronienia chybionego lub zaśniadu groniastego. B-HCG, oraz wolne B-HCG razem z innymi markerami krwi jest także składową badań prenatalnych nieinwazyjnych takich jak test PAPP-A, test potrójny, test zintegrowany.