MIĘŚNIAKI MACICY


Mięśniaki to najczęściej występujące nowotwory łagodne trzonu macicy, wywodzące się z komórek mięśniowych trzonu macicy. Mięśniaki osiągają różne rozmiary, od bardzo małych do wielkości głowy dorosłego człowieka. Mogą występować pojedynczo bądź jako mięśniaki mnogie, bardzo licznie. Wyróżniamy trzy rodzaje mięśniaków – mięśniaki śródścienne, podsurowicówkowe oraz podśluzówkowe. Mięśniaki macicy są chorobą dotyczącą około 20% kobiet w różnym wieku najczęściej w czwartej i piątej dekadzie życia kobiety. Mięśniaki rozpoznaje się podczas badania ginekologicznego oraz badania USG. Badanie ultrasonograficzne wykonuje się w celu określenia ich lokalizacji i rozmiarów. W przypadku małych rozmiarów mięśniaków, które nie wykazują tendencji do wzrostu można zastosować postępowanie zachowawcze, pod warunkiem regularnej kontroli ich wielkości, oraz regularnej kontroli takich parametrów krwi jak morfologia czy poziom żelaza. W przypadku mięśniaków o dużych rozmiarach, w przypadku szybkiego wzrostu mięśniaków, lub w przypadku nawet bardzo małych mięśniaków, ale takich których lokalizacja (np. mięśniaki podśluzówkowe) powoduje uporczywe krwotoki i postępującą niedokrwistość, najlepszą metodą leczenia jest leczenie operacyjne. Alternatywnymi sposobami leczenia mięśniaków stosowanymi w przypadku istnienia przeciwskazań do zabiegu operacyjnego jest embolizacja tętnic macicznych, stosowanie injekcji analogów gonadoliberyny, w przypadku uporczywych krwotoków ablacja lub termoablacja endometrium.