ZATOKA DOUGLASA


Zatoka Douglasa (zagłębienie odbytniczo-maciczne) u kobiet jest to najniżej położony zachyłek otrzewnej, znajdujący się między tylną ścianą macicy a przednią ścianą odbytnicy. W zatoce Doulasa często obserwuje się obecność płynu. W stanach fizjologicznych np. w trakcie owulacji oraz bezpośrednio przed miesiączką, a także w stanach patologicznych np. w stanach zapalnych toczących się w miednicy mniejszej, w nowotworach jajników. U mężczyzn przestrzeni tej odpowiada zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe.