RAK KOSMÓWKI


Rak kosmówki czyli nabłoniak kosmówkowy (łac., ang. Choriocarcinoma) to najcięższa z postaci ciążowej choroby trofoblastycznej, przebiegająca jako wysoce złośliwy nowotwór, bardzo dobrze reagujący na chemioterapię. Rak kosmówki pochodzi z komórek trofoblastu, wydziela duże ilości HCG. Przerzuty następują drogą naczyń krwionośnych, zwykle do płuc, mózgu, wątroby. Leczenie opiera się na schematach wielolekowych, m.in.etopozyd, metotreksat, aktynomycyna D, cyklofosfamid, winkrystyna. Nowotwór cechuje bardzo duża wrażliwość na stosowane leki. Szansa wyleczenia nawet w przypadku istnienia przerzutów jest bliska 100 %, bardzo często nawet z zachowaniem zdolności do rozrodu po zakończeniu leczenia.