CIĄŻA POZAMACICZNA


Ciąża pozamaciczna, zwana również ciążą ektopową (łac. graviditas extrauterina) to ciąża, w której rozwoj płodu odbywa się poza jamą macicy. Z uwagi na niemożność prawidłowego rozwoju ciąży poza jamą macicy zawsze kończy się śmiercią płodu, często wśród objawów zagrożenia życia matki. W początkowym okresie przebieg ciąży pozamacicznej jest bezobjawowy. Z czasem pojawiają się jednostronne bóle brzucha i plamienia, krwawienie z dróg rodnych, może pojawić się krwawienie do jamy brzusznej. Wreszcie nasilające się objawy powodują pojawianie się objawów ogólnych takich jak bladość, poty, tachykardia, czyli objawy rozwijającego się wstrząsu. Czynnikami ryzyka predysponującymi do wystąpienia ciąży pozamacicznej są: przebyte w przeszłości zapalenie miednicy mniejszej, operacje jajowodów w wywiadzie, techniki wspomaganego rozrodu zastosowane w celu doprowadzenia do ciąży, obecność wkładki wewnątrzmacicznej (tzw. spirali) w jamie macicy. Najczęstsza lokalizacja ciąży pozamacicznej to: ciąża jajowodowa (ciąża rozwija się w jajowodzie - ponad 95% przypadków wszystkich ciąż pozamacicznych), ciążą brzuszna (ciąża rozwija się w jamie brzusznej, najczęściej w okolicach krezki jelita), ciąża jajnikowa (ciąża rozwija się w obrębie jajnika), ciąża szyjkowa (ciąża rozwija się w obrębie szyjki macicy).
Ponad 95% ciąż pozamacicznych rozwija się w jajowodzie . W takim przypadku możliwe są dwa scenariusze samoistnego zakończenia ciąży pozamacicznej: uwolnienie się jaja płodowego do jamy otrzewnowej (tzw. poronienie trąbkowe łac. abortus tubarius) lub pęknięcie jajowodu (łac. ruptura tubae uterinae), które zazwyczaj przebiega z objawami wstrząsu krwotocznego i któremu może towarzyszyć ciężki stan pacjentki, zagrażający jej życiu. W takim przypadku obowiązuje leczenie operacyjne, polegające na usunięciu ciąży z jajowodu , niejednokrotnie z częścią jajowodu. W przypadku wczesnego rozpoznania ciąży pozamacicznej, przed wystąpieniem ww. burzliwych objawów czasami stosuje się farmakologiczne leczenie zachowawcze polegające na podawaniu pacjentce chemioterapeutyku Metotrexatu.