DENSYTOMETRIA


Densytometria kostna jest to metoda obrazowania gęstości kości wykorzystująca podwójną wiązkę promieniowania rentgenowskiego. Badanie to pozwala bardzo dokładnie rozpoznać osteoporozę lub osteopenię. Badanie jest w pełni bezpieczne, dawka promieniowania jest 20-krotnie niższa niż przy badaniu rentgenowskim klatki piersiowej.