KONFLIKT SEROLOGICZNY


Konflikt serologiczny (łac. morbus haemolyticus neonatorum, zwany też konfliktem Rh lub chorobą hemolityczną noworodka) to choroba, u której podłoża leży reakcja immunologiczna pomiędzy przeciwciałami klasy IgG, wytwarzanymi przez matkę a antygenami krwinek płodu. Występuje ona w przypadku, gdy matka ma grupę krwi Rh (-), dziecko posiada grupę krwi Rh(+) oraz gdy matka wytworzy przeciwciała przeciwko krwinkom dziecka. Konflikt serologiczny pojawia się w momencie, gdy po raz pierwszy niewielka ilość krwinek Rh(-) dziecka dostaje się do krwiobiegu matki, która jest Rh(+). Zazwyczaj ma to miejsce dopiero w momencie porodu, gdyż krew dziecka i matki w czasie ciąży nie miesza się dzięki występowaniu między nimi bariery łożyskowej. Po przedostaniu się krwinek Rh(+) do krwiobiegu matki jej organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała (typu IgM i IgG), przeciw antygenowi D obecnemu na erytrocytach dziecka z grupą Rh(+). Przeciwciała IgG mają zdolność przenikania bariery łożyskowej, w następnych ciążach. W przypadku dziecka z grupą krwi Rh (+) przeciwciała IgG matki niszczą jego erytrocyty powodując głęboką niedokrwistość dziecka . Powoduje to zahamowanie rozwoju płodu. Może nawet doprowadzić do jego obumarcia. Choroba hemolityczna noworodka może pojawić się niekiedy w trakcie trwania pierwszej ciąży (np: jako powikłanie zabiegów wewnątrzmacicznych). Ze względu na szeroko stosowaną profilaktykę są to przypadki sporadyczne. Konfliktowi serologicznemu zapobiega się podając zaraz po porodzie immunoglobulinę anty-D, która niszczy erytrocyty Rh (+), zanim układ immunologiczny matki zdąży zareagować na kontakt z krwią dziecka. Mniej groźnym i rzadziej występującym jest konflikt grup głównych krwi u matki i noworodka.