AMNIOCYT


Amniocyt jest komórką płodu, obecną w płynie owodniowym. Amniocyty są pochodzenia nabłonkowego i dostają się do płynu owodniowego w wyniku złuszczania się niektórych tkanek płodu, m.in. skóry, początkowego i końcowego odcinka układu pokarmowego, układu oddechowego i moczowego. Komórki te obecne są w wodach płodowych od drugiego trymestru ciąży. Amniocyty służą jako materiał do badań w cytogenetycznych testach prenatalnych. Po amniocentezie możliwa jest np. izolacja DNA, a następnie ustalenie kariotypu płodu. Pozwala to uzyskać odpowiedź na temat ewentualnych wad genetycznych płodu.