WADY WRODZONE MACICY


Wady wrodzone macicy powstają wskutek zaburzenia rozwoju przewodów Mllera w czasie życia płodowego kobiety. Występują u około 1% kobiecej populacji, są one jednak często niezdiagnozowane z powodu często bezobjawowego przebiegu. Tylko część z nich objawia się zaburzeniami miesiączkowania, bólem, pierwotną niepłodnością lub niemożnością utrzymania ciąży. Wady budowy macicy stwierdza się u aż 12% populacji pacjentek z poronieniami nawykowymi. Do wad wrodzonych macicy zaliczamy: macicę jednorożną (uterus unicornus), macicę podwójną (uterus duplex), macicę dwurożną (uterus bicornis), macicę podzieloną (uterus septus), macicę łukowatą (uterus arcuatus).