OSTEOPOROZA


Osteoporoza ( dawna nazwa zrzeszotnienie kości) to stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Badania epidemiologiczne ujawniły, że w skali kraju około 2,5 miliona osób, które przekroczyły pięćdziesiąty rok życia jest potencjalnie zagrożone osteoporozą i złamaniami.