MAKROSOMIA


Makrosomia to termin medyczny określający nadmierną wielkość lub masę płodu określaną zazwyczaj powyżej 4500 gramów. Makrosomia płodu może wystąpić z powodu patologicznego przebiegu ciąży u matki (np. w przypadku nie leczonej cukrzycy ciężarnej), może występować także w prawidłowo przebiegającej ciąży fizjologicznej i uwarunkowana jest wtedy osobniczymi predyspozycjami rodziców dziecka. Konsekwencją makrosomii płodu może być zwiększona ilość urazów okołoporodowych zarówno dla matki jak i dla noworodka. W przypadku makrosomii płodu urazom tym można zapobiegać rozwiązując ciążę przez cięcie cesarskie.