DZIEDZICZNA PREDYSPOZYCJA DO WYSTĄPIENIA RAKA PIERSI I JAJNIK


Dziedziczny rak piersi i jajnika (synonimy to: zespół raka sutka i jajnika, zespół sutek-jajnik breast-ovarian cancer, BOC, HBOC) – niejednorodna etiologicznie i klinicznie grupa predyspozycji do nowotworów sutka lub jajnika. Do najczęstszych przyczyn dziedzicznych raków tych narządów należą mutacje w obrębie genów BRCA 1 i BRCA 2 . Geny te znajdują się w genomie każdej kobiety. Zaproponowano schemat badań kontrolnych u kobiet z zespołem dziedzicznego raka sutka i jajnika będących nosicielkami mutacji w obrębie genów BRCA 1 i BRCA 2. Proponowane działania to: samokontrola piersi od 20 roku życia co miesiąc, badanie lekarskie piersi od 25 roku życia co 6 miesięcy, USG piersi od 25 roku życia co 12 miesięcy, mammografia od 35-40 roku życia co 12 miesięcy, USG dopochwowe od 30-35 roku życia co 6-12 miesięcy, oznaczanie markera CA-125 od 30-35 roku życia co 12 miesięcy. Więcej informacji o uwarunkowaniach dziedzicznych predysponujących do wystąpienia raka piersi i jajnika znajdziesz pod hasłami: BRCA 1, BRCA 2, oraz BRCA 1, BRCA 2- rodzaje mutacji.