OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA


Inne nazwy tego zaburzenia to: osłabienie pożądania, hipolibidemia, oziębłość. Zaburzenie to cechuje brak zainteresowania sprawami seksu, niechęć do myślenia na ten temat, okresowe lub trwałe zubożenie fantazji erotycznych i co najważniejsze brak czy ograniczenie potrzeb seksualnych. Brak potrzeb seksualnych rozpoznajemy, gdy kobieta nie objawia zainteresowania inicjowaniem aktywności seksualnej, zarówno z partnerem, jak i w czasie masturbacji, poziom aktywności seksualnej jest niższy, w porównaniu z oczekiwaniami lub ma poziom znacznie niższy w porównaniu z poziomem w przeszłości. Brak potrzeb seksualnych nie wyklucza podniecenia czy zadowolenia seksualnego jeżeli już dojdzie do stosunku, ale powoduje, że zainicjowanie kontaktu seksualnego jest bardzo mało prawdopodobne. Według ostatnich badań w Polsce oziębłość seksualna dotyczy około 10% populacji kobiet do 25 roku życia i prawie 60% populacji kobiet w wieku powyżej 45 lat.