JAJOWODY


Jajowody to rurkowate przewody zbudowane z tkanki mięśniowej i ze śluzówki. Biegną one od jajnika ku macicy, każdy z nich ma od 8 do 15 cm długości. Część, która znajduje się w pobliżu jajnika jest rozszerzona lejkowato (tzw. lejek jajowodu), z brzegu lejka zwisają strzępki jajowodu, które ułatwiają przemieszczenie komórki jajnikowej z jajnika do jajowodu. Lejek jajowodu rozszerza się i przechodzi w bańkę jajowodu. Część jajowodu, która wchodzi do macicy jest najwęższa (tzw. cieśń jajowodu). W jajowodzie komórka jajowa oraz plemnik poruszają się w krętym labiryncie, przy rytmicznym kurczeniu się błony mięśniowej. To właśnie w jajowodzie, najczęściej w jego części bańkowej dochodzi do zapłodnienia czyli połączenia się komórki jajowej z plemnikiem. Jajowód jest wypełniony płynem surowiczym.