GRUCZOŁY SUTKOWE


Gruczoły sutkowe czyli piersi składają się z tkanki gruczołowej, otaczającej ją tkanki tłuszczowej oraz pokrywającej je skóry, mają kształt stożkowaty lub półkolisty, położone są między 3. a 7. żebrem oraz dołem pachowym i mostkiem. Gruczoł sutkowy jest największym gruczołem człowieka, składa się z około 20 płatów ułożonych promieniście wokół brodawki, produkuje mleko, które odprowadzane jest do brodawki przewodami mlecznymi. Brodawka sutka znajduje się poniżej środka piersi, ma ciemniejsze zabarwienie. Po porodzie pigmentacja sutka jest silniejsza. Na wierzchu brodawki znajduje się około 15 otworków, stanowiących ujście przewodów mlecznych.
Wielkość piersi, brodawek i ich kształt są u kobiet bardzo zróżnicowane. Wynika to z uwarunkowań genetycznych, hormonalnych, zależy od wieku i liczby porodów.
.