CRP


CRP - ( C-Reactive Protein ) to białko C- reaktywne lub białko ostrej fazy. Reakcja ostrej fazy jest to niespecyficzny, wczesny odczyn organizmu na działanie takich czynników jak zakażenie bakteryjne, zapalenie, uraz, rozwój nowotworu czy niedokrwienie tkanek, a także zabiegi operacyjne. W przebiegu reakcji ostrej fazy występują zmiany w stężeniu pewnych składników osocza, zwanych białkami ostrej fazy. Szczególne znaczenie ma tutaj białko C-reaktywne, które ze względu na swoje właściwości dynamicznego reagowania, jest jednym z najlepszych niespecyficznych biochemicznych markerów wielu stanów patologicznych. Jego ilościowe oznaczanie, w powiązaniu z innymi badaniami klinicznymi jest przydatne w rozpoznawaniu, różnicowaniu i ocenie skuteczności leczenia oraz w rokowaniu co do dalszego przebiegu choroby.