EKSPRESJA GENÓW


Ekspresja genów - jest to stopień, w jakim ujawnia się u danego osobnika określony gen w trakcie rozwoju osobniczego. W procesie ekspresji genów dochodzi zatem do ujawniania się cech, które są kodowane określonymi genami np. człowiek będzie się cechował określonym kolorem oczu lub wzrostem.