HETEROCHROMOSOMY


Heterochromosomy to chromosomy płciowe. W przypadku kobiety oznacza się je jako XX, w przypadku mężczyzny jako XY. Pozostałe chromosomy (z wyjątkiem płciowych) to tzw. autosomy.