GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA


Gonadotropina kosmówkowa – synonimy to: choriongonadotropina kosmówkowa, ludzka gonadotropina kosmówkowa (human chorione gonadothropin – hCG) jest wydzielana przez syncytiotrofoblast w czasie ciąży. W organizmie ludzkim występują dwie formy hCG – α-hCG i β-hCG. Łączna pula obu form czyli α-hCG i β-hCG to hCG całkowite (w oznaczeniach laboratoryjnych określane jako hCG, hCG całkowite lub total hCG). W ginekologii wykorzystuje się oznaczenia całkowitego hCG w celu monitorowania niektórych nowotworów. Natomiast w położnictwie bada się głównie poziomy formy β-hCG, traktując je jako marker prawidłowego rozwoju wczesnej ciąży. Forma β-hCG, oraz wolne β-hCG razem z innymi markerami krwi jest także składową badań prenatalnych nieinwazyjnych takich jak test PAPP-A, test potrójny, test zintegrowany.