CYTOLOGIA


Badanie cytologiczne polega na mikroskopowej ocenie komórek nabłonkowych, które pokrywają błonę śluzową szyjki macicy po uprzednim ich utrwaleniu i wybarwieniu na szkiełku cytologicznym. Celem ujednolicenia rozpoznań dokonywanych na podstawie mikroskopowego obrazu komórek stworzono dwie klasyfikacje obrazów cytologicznych: pierwsza, historycznie starsza według Papanicolaou (grupy cytologiczne od I do V wg. Papanicolau), oraz druga według systemu Bethesda (system opisowy). Obecnie system Bethesda jest systemem zalecanym przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne jako system obowiązujący. Badanie cytologiczne części pochwowej szyjki macicy służy profilaktyce oraz wykrywaniu stanów przednowotworowych i nowotworów szyjki macicy, a także kontroli efektywności ich leczenia. Na podstawie badania cytologicznego ustala się dalsze postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne Badanie cytologiczne umożliwia także stwierdzenie zmian zapalnych szyjki macicy oraz wielu chorób toczących się w jej obrębie. Badanie powinno być wykonane po raz pierwszy po ukończeniu 25 roku życia lub w okresie nie dłuższym niż 3 lata od czasu rozpoczęcia współżycia płciowego i regularnie powtarzane raz na rok. W przypadku trzykrotnego stwierdzenia prawidłowego wyniku badania cytologicznego w kolejnych corocznych badaniach oraz braku czynników ryzyka cytologię można wykonywać raz na trzy lata.