BŁONA DZIEWICZA


Błona dziewicza (hymen) to fałd błony śluzowej, która u dziewicy otacza i w dużej części zamyka wejście do pochwy. Ze względu na różnorodne kształty i budowę błony oraz jej otworu rozróżnia się: pierścieniowatą, półksiężycowatą, strzępiastą, płatowatą, mięsistą, sitowatą. Przy stosunku płciowym ulega ona przerwaniu, pozostawiając trwałe strzępki. Defloracja zazwyczaj przejawia się lekkim krwawieniem. U 25% kobiet brak objawów przerwania błony dziewiczej.