NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE


Męskie narządy płciowe wewnętrzne to: jądra, najądrza, nasieniowody i pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy, gruczoły opuszkowo - cewkowe. Narządy płciowe zewnętrzne to: penis, moszna, ujście cewki moczowej.