AMNIOSKOPIA


Badanie polega na ocenie wizualnej dolnego bieguna pęcherza płodowego przy pomocy wziernika optycznego nazywanego amnioskopem. Wziernik wprowadzany jest przez pochwę i przez szyjkę macicy do dolnego bieguna pęcherza płodowego. Amnioskopia informuje o barwie i ilości płynu owodniowego, o stanie błon płodowych oraz niekiedy o części przodującej płodu. Stwierdzenie zmiany zabarwienia płynu owodniowego lub zmniejszenia jego ilości wskazuje na prawdopodobieństwo zagrożenia płodu. Amnioskopię wykonuje się u ciężarnych, u których istnieją obawy o stan bezpieczeństwa płodu.