MACICA


Macica jest mięśniowym narządem położonym w miednicy pomiędzy pęcherzem moczowym a częścią jelita grubego zwaną odbytnicą. Składa się z dna, trzonu oraz szyjki, w której znajduje się ujście do pochwy. Macica złożona jest z trzech warstw: błony śluzowej od wewnątrz, tkanki mięśniowej i błony surowiczej na zewnątrz. Macica ma kształt odwróconego stożka skierowanego wierzchołkiem ku dołowi. Wierzchołek ten stanowi szyjka macicy, która uchodzi do sklepienia pochwy. Szyjkę macicy od trzonu macicy oddziela tzw. cieśń macicy. Trzon macicy, stanowiący drugą część stożka, zawiera jamę, w której zagnieżdża się zapłodniona komórka jajowa. Jama ta ma kształt zbliżony do trójkąta, a u jego podstawy znajdują się dwa otwory – ujścia jajowodów. W czasie ciąży macica podlega dużym zmianom gdy zagnieżdża się w niej jajo płodowe. Macica zwiększa wtedy objętość i grubość ścian. Macica odgrywa również ważną rolę w trakcie porodu: odpowiada za akcję skurczową. W wieku starczym macica ulega procesom zanikowym.