GNRH W LECZENIU ENDOMETRIOZY


Analogi GnRh należą do najnowszych środków farmakologicznych dostępnych w leczeniu endometriozy. Są one syntetycznie wytwarzane poprzez zamianę niektórych aminokwasów w naturalnym dekapeptydzie GnRh, dzięki czemu uzyskuje się związki o dłuższym okresie półtrwania i większym powinowactwie do receptorów w przysadce mózgowej człowieka. Do podstawowych stosowanych w lecznictwie analogów tego typu należą związki nonapeptydowe (buserelina, lueprorelina, histerelina) oraz związki dekapeptydowe (goserelina, tryptorelina, nafarelina). Podawanie tych środków w formie zastrzyków o przedłużonym działaniu, prowadzi do przejściowego zmniejszenia gęstości wolnych przysadkowych receptorów dla GnRh. Powoduje to z kolei wtórny spadek poziomu estrogenów wytwarzanych przez jajniki. Spadek poziomu estrogenów prowadzi do zaniku ognisk endometriozy. Preparaty mające postać zastrzyków o przedłużonym działaniu są podawane raz na miesiąc. Czas trwania kuracji to zazwyczaj 3 do 6 miesięcy. Objawy uboczne obejmują uderzenia gorąca, suchość pochwy, zmniejszone libido, nieregularne krwawienia, tkliwość piersi, drażliwość, uczucie zmęczenia, bóle głowy, bezsenność, depresję oraz sztywność stawów.