EMBOLIZACJA MIĘŚNIAKÓW


Embolizacja mięśniaków, a dokładniej zabieg embolizacji tętnicy macicznej jest stosunkowo nową, mało inwazyjną metodą leczenia mięśniaków macicy zastosowaną po raz pierwszy w połowie lat 90-tych. Zabieg embolizacji polega na przezskórnym wkłuciu się do tętnicy udowej, wprowadzeniu przez wkłucie specjalnego cewnika który dociera do tętnicy macicznej. Następnie za pomocą cewnika wprowadza się materiał embolizacyjny wybiórczo do tętnic macicznych w celu wywołania niedokrwienia i zmian degeneracyjnych w obrębie mięśniaków, prowadzących do ich zmniejszenia. Cząstki materiału embolizującego (alkohol poliwynylowy) mechanicznie zamykają naczynia tętnicze warstwy mięśniowej, śluzowej macicy jak również łożysko naczyniowe mięśniaka.
Embolizacja tętnic macicznych bezpośrednio zaopatrujących mięśniaki macicy po raz pierwszy została wprowadzona na początku lat 90-tych we Francji przez J. Ravina i jego współpracowników. U większości chorych po zabiegu prawidłowe funkcjonowanie macicy i niezaburzony cykl miesiączkowy zostaje zachowany. Zmiany niedokrwienne w guzie po pewnym czasie powodują degenerację i martwicę mięśniaka.