FLORA BAKTERYJNA POCHWY


Flora bakteryjna uznawana za prawidłową składa się głównie z pałeczek Lactobacillus. Pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus zwane również pałeczkami Dderleina, stanowią fizjologiczną florę bakteryjną pochwy i pełnią one rolę ochronną jej naturalnego środowiska. Stanowią one prawie 99% wszystkich bakterii znajdujących się w pochwie zdrowej kobiety. Bakterie te produkują kwas mlekowy oraz nadtlenek wodoru, tworzący barierę biologiczną zapobiegającą namnażaniu się w pochwie innych chorobotwórczych bakterii. Bakterie te utrzymują odpowiednio niskie pH pochwy na poziomie około 3,8 – 4,2 i stymulują miejscowo układ odpornościowy pochwy. Pozostały 1% prawidłowej flory bakteryjnej pochwy występującej u zdrowej kobiety może zawierać bakterie uważane powszechnie za chorobotwórcze – takie jak Staphylococcus aureus, Streptocoocus agalactiae, Enterococcus species, Gardnerella vaginalis, czy bakterie kałowe typu Escherichia coli i Enterococcus faecalis, a nawet drożdżaki. Bakterie te bytują w dolnych odcinkach dróg rodnych i nic się z tego powodu nie dzieje, nie ma żadnych dolegliwości czy objawów chorobowych (pod warunkiem, że bakterie te nie namnażają się powyżej 1% ilości wszystkich bakterii w pochwie. Mechanizmem zabezpieczającym przed nadmiernym ich namnażaniem jest odpowiednie stężenie kwasu mlekowego oraz nadtleneku wodoru wytwarzanych przez pałeczki Lactobacillus). Prawidłowa biocenoza pochwy może ulec zachwianiu np. podczas stosowania antybiotyków, w przypadku zmian hormonalnych (starość, połóg). Nawet zbyt intensywna higiena intymna może zniszczyć mechanizmy regulujące stosunki ilościowe i jakościowe wśród bakterii bytujących fizjologicznie w pochwie.