CIĄŻA-(D) TERMIN PORODU NA PODSTAWIE SKOKU TEMPERATURY CIAŁA


Termin porodu na podstawie skoku podstawowej temperatury ciała. Podstawowa temperatura ciała kobiety jest w fazie wzrostowej o około 0,5C niższa niż w fazie wydzielniczej. W przypadku cyklu 28 dniowego skok temperatury następuje zwykle około 14 dnia cyklu. W przypadku gdy dojdzie do zapłodnienia podwyższona temperatura ciała powyżej 37C utrzymuje się nadal przez cały okres ciąży. Do wyliczenia terminu porodu na podstawie skoku podstawowej temperatury ciała przyjmuje się dzień skoku temperatury powyżej 0,5C. Termin porodu wyznaczony na podstawie skoku podstawowej temperatury ciała oznacza się według wzoru: Termin porodu = data skoku temperatury ciała - 7 dni - 3 miesiące + 1 rok. Należy zaznaczyć, że tylko około 4% kobiet rodzi dokładnie w wyznaczonym terminie porodu. Większość, bo aż 96% kobiet rodzi wcześniej (od 1 do 14 dni przed planowanym terminem) lub później (od 1 do 14 dni po planowanym terminie).
( Podstawową temperaturę ciała mierzy się rano przed wstaniem z łóżka w jamie ustnej, w odbycie lub w pochwie po co najmniej 6 godzinnym odpoczynku nocnym. Ponadto należy wykluczyć choroby przebiegające z podwyższeniem temperatury).