CIĄŻA-(B) TERMIN PORODU-REGUŁA NAEGELLEGO


Termin porodu określony na podstawie pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Obliczając termin porodu posługujemy się regułą Naegellego, która uwzględnia pierwszy dzień ostatniej miesiączki oraz długość cyklu. Tak datowany czas trwania ciąży (liczony od pierwszego dnia ostatniej miesiączki) wynosi średnio 280 dni (+/- 14 dni), czyli 40 tygodni. Termin porodu oznacza się według wzoru: pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 7dni - 3miesiące + 1 rok. Od tak wyznaczonej daty porodu należy odjąć lub dodać różnicę w długości cyklu danej kobiety od cyklu wzorcowego 28 dniowego. Należy zaznaczyć, że tylko około 4% kobiet rodzi dokładnie w wyznaczonym terminie porodu. Większość, bo aż 96% kobiet rodzi wcześniej (od 1 do 14 dni przed planowanym terminem) lub później (od 1 do 14 dni po planowanym terminie).