CIĄŻA-(A) CZAS TRWANIA CIĄŻY


Rzeczywisty czas trwania ciąży liczony od dnia zapłodnienia wynosi średnio 266 dni (+/- 14 dni). Jednak w związku z faktem, że zdecydowana większość ciężarnych kobiet nie jest w stanie podać dokładnej daty zapłodnienia, wyznaczając prognozowany termin porodu ginekolodzy określają go w oparciu o pierwszy dzień ostatniej miesiączki ciężarnej (prawie wszystkie ciężarne kobiety są w stanie podać dokładną datę ostatniej miesiączki). Tak datowany czas trwania ciąży (liczony od pierwszego dnia ostatniej miesiączki) wynosi średnio 280 dni (+/- 14 dni), czyli 40 tygodni czyli 10 miesięcy księżycowych (miesiące księżycowe trwają 28 dni). Należy zaznaczyć, że tylko około 4% kobiet rodzi dokładnie w wyznaczonym terminie porodu. Większość, bo aż 96% kobiet nie rodzi w wyznaczonym terminie porodu ale wcześniej (od 1 do 14 dni przed planowanym terminem) lub później (od 1 do 14 dni po planowanym terminie). Z najróżniejszych powodów niektóre dzieci dojrzewają szybciej w łonie matki i mogą urodzić się już w 38 tygodniu, a inne dojrzewają wolniej, te najwolniej dojrzewające mogą urodzić się nawet po 42 tygodniu trwania ciąży. Prawidłowy poród może odbyć się zatem od 2 tygodni przed, do 2 tygodni po terminie porodu (+/- 14 dni). Aby obliczony terminu porodu był możliwie najbardziej wiarygodny, lekarz prowadzący ciążę wykorzystuje dla jego potwierdzenia wszystkie istotne informacje, które dostarcza przebieg samej ciąży (termin ostatniej miesiączki, termin zapłodnienia, wyniki badań B-HCG, wyniki badań USG, datę pierwszych ruchów płodu, badania biometryczne płodu, wysokość dna macicy ).