BADANIE NASIENIA-(B) NORMY


Badanie nasienia jest jednym z podstawowych badań umożliwiających ocenę płodności mężczyzny. Powszechną wadą badań nasienia jest to, że są one w znacznym stopniu subiektywne, powodując trudności w interpretacji i standaryzacji wyników wykonanych w różnych laboratoriach. Obecnie badanie nasienia powinno się oceniać wg standardów zaproponowanych przez Światową Organizację Zdrowia czyli WHO. Normy przyjmowane dla określenia prawidłowych parametrów nasienia zmieniały się wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Obecnie parametry nasienia prawidłowego według kryteriów zaproponowanych przez WHO są następujące:

Objętość ≥ 2 ml.
Czas upłynnienia < 60min.
pH = 7,2-7,8
Koncentracja plemników ≥ 20 mln/ml.
Całkowita liczba plemników ≥ 40 mln/ejakulat.
Ruchliwość plemników przez 60 minut od ejakulacji: ≥ 50% ruch typu A i typu B, lub 25% ruchu typu A.
Odsetek plemników o prawidłowej budowie ≥ 15%
Ilość żywych plemników ≥ 75%
Liczba leukocytów < 1mln/ml.