FAZA FOLIKULARNA


Faza folikularna czyli faza dojrzewania komórki jajowej jest drugą w kolejności po fazie krwawienia fazą cyklu miesiączkowego. Długość tej fazy nie jest stała, trwa średnio 12 - 14 dni. Cykle długie mają fazę dojrzewania dłuższą (nawet do 18 dni), zaś cykle krótkie – krótszą (np.12 dni). W czasie trwania fazy folikularnej hormony płciowe działają na macicę przygotowując ją do możliwości przyjęcia i utrzymania ciąży. Główną rolę odgrywają w tej fazie estrogeny, których działanie powtarza się w każdym cyklu miesiączkowym. Jama macicy zostaje przygotowywana do ewentualnego przyjęcia zapłodnionego jaja. Estrogeny powodują, iż nabłonek jamy macicy (czyli endometrium) rozrasta się i grubieje, starając się stworzyć najlepsze warunki do zagnieżdżenia ciąży. Po wcześniejszym złuszczeniu się błony śluzowej macicy (endometrium), które miało miejsce w czasie miesiączki, natychmiast rozpoczyna się faza jej ponownego wzrostu. Rozpoczyna się ona zaraz po zaprzestaniu krwawienia i jest stymulowana narastającym wydzielaniem przez jajnik coraz większej ilości estrogenów głównie estradiolu. Równolegle przysadka mózgowa wytwarza hormon follikulotropowy (FSH) powodujący stopniowe dojrzewanie w jajniku komórki jajowej.