RÓŻYCZKA WRODZONA


Różyczka wrodzona – infekcji wirusem ulegają kobiety w ciąży, które nie przebyły wcześniej różyczki lub nie były na nią szczepione. Embriopatia różyczkowa wywołana jest zakażeniem przed 16 tygodniem ciąży. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Wrota zakażenia stanowi błona śluzowa dróg oddechowych. Okres wiremii trwa 5-7 dni po ekspozycji. Może dojść w tym okresie do przejścia wirusa na płód. Największe zagrożenie ma miejsce w I trymestrze ciąży (15-25% uszkodzonych płodów), w II trymestrze (1-5%). Ryzyko wystąpienia wad płodu jest największe do 22 tygodnia ciąży. Uszkodzenia płodu są tym cięższe, im wcześniej ma miejsce zakażenie. Zespół Gregg’a - zespół różyczki wrodzonej obejmuje wady wrodzone i uszkodzenia narządowe, dotyczące najczęściej: oczu, mózgu, serca , głuchotę ośrodkową i zespół psychoruchowy. Dodatkowo mogą wystapić: hipotrofia, uszkodzenia zębów mlecznych. Rozszerzony zespół Gregg’a oprócz wrodzonych wad obejmuje nabyte w okresie płodowym pozapalne uszkodzenia wielonarządowe: zapalenie mózgu, opon, wodogłowie, powiększenie wątroby i śledziony, zapalenie wątroby, żółtaczkę, skazę małopłytkową, uszkodzenie nerek, przewlekłą biegunkę, wysypki skórne, zmiany w kościach długich, opóźnienia rozwoju.