Doktor Krzysztof Miśkiewicz ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku w 1986 roku.
W 1987 roku otrzymał etat młodszego asystenta na Oddziale Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Gdyni.
W 1991 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa oraz objął funkcję asystenta na Oddziale Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Gdyni.
W 1996 roku zdał egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa -egzamin zdany z wyróżnieniem.
W 1996 roku został starszym asystentem Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Gdyni.
Od 2000 do 2004 roku pełnił funkcję zastępcy Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Gdyni.
Od 2005 do 2006 roku pełnił obowiązki Ordynatora Oddziału Ginekologii Szpitala Miejskiego w Gdyni.
Od 1998 roku prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską z zakresu ginekologii i położnictwa, która ma swoją siedzibę przy ulicy Kilińskiego 11/1 w Gdyni.
Praktyka posiada zezwolenie oraz wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej oraz wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą