AMNIOPUNKCJA


Amniopunkcja to badanie prenatalne inwazyjne. Polega na nakłuciu macicy i worka owodniowego długą cienką igłą poprzez powłoki brzuszne(pod kontrolą USG) i pobraniu płynu owodniowego, zawierającego komórki płodu, które można następnie poddać badaniu cytogenetycznemu.Amniopunkcję wykonuje się od około 14 do 20 tygodnia ciąży.