ANTYKONCEPCJA-(A) METODY NATURALNE


Istnieje kilka odmian metod naturalnych. Mają różne nazwy, lecz wszystkie one sprowadzają się do ustalenia prawdopodobnego terminu owulacji i powstrzymywania się od współżycia w tak zwanym okresie płodnym. W cyklu miesięcznym kobiety występują dwa okresy bezpłodne, pierwszy od krwawienia miesięcznego do 3-4 dni przed owulacją i drugi, zaczynający się 3-4 dni po owulacji i trwający do miesiączki. Metody wyłączające z abstynencji tylko ten drugi okres mają większą skuteczność, dochodzącą nawet do 0,2. Większą skuteczność mają też metody ustalające moment owulacji na podstawie kilku objawów. Wskaźnik Pearla dla najmniej skutecznych metod, jednoobjawowych dochodzi do 20. Dodatni wpływ na skuteczność metod naturalnych ma sumienność i regularność prowadzonych obserwacji, ścisłe przestrzeganie okresów abstynencji, regularny tryb życia i funkcjonowanie w stałym związku. Metody antykoncepcji naturalnej dzielimy na metody jednoobjawowe takie jak: 1/ metoda termiczna, 2/ metoda Billingsów, 3/ metoda kalendarzykowa, oraz metody wieloobjawowe, czyli metody objawowo termiczne( takie jak: 1/ metoda Roetzera, 2/ metoda Kippleyów, 3/ metoda angielska). Dużym ułatwieniem w diagnostyce mogą być tzw. komputery cyklu. To elektroniczne urządzenia diagnostyczne określające dni płodne i niepłodne w oparciu o symptomy termiczne poszczególnych faz cyklu. Komputery cyklu wykorzystują statystyczne algorytmy rozpoznawania oparte na przebiegu ponad miliona cykli menstruacyjnych kobiet z całego świata. Sposoby naturalne w niektórych przypadkach bezpłodności (np. oligospermii) mogą być również stosowane jako sprzyjające zajściu w ciążę (zapłodnieniu). W takich wypadkach kontakty płciowe podejmuje się właśnie w okresie owulacji. Karmienie piersią niekiedy jest także zaliczane do metod przeciwdziałających zapłodnieniu. Wprawdzie rzeczywiście po porodzie występuje okresowa bezpłodność, dłużej utrzymująca się przy intensywnym karmieniu piersią, jednak długość tego okresu jest nieprzewidywalna, a co gorsza nowy cykl zaczyna się owulacją, nie zaś krwawieniem miesiączkowym.