POSIEW MYKOLOGICZNY


Posiew mykologiczny z mykogramem jest to rodzaj specjalistycznego badania, wykonywanego z wydzieliny pochwowej, stosowanego w przypadku rozpoznania grzybicy pochwy. Przeprowadzane jest ono w celu stwierdzenia obecności grzybków w wydzielinie pochwowej, dokładnego określenia ich gatunku oraz oznaczenia ich wrażliwości lub oporności na określone lekarstwa przeciwgrzybicze. W tym celu pobiera się na specjalne podłoże próbkę pobraną z treści pochwowej. Z pobranej próbki hoduje się i namnaża wszystkie zawarte w niej drobnoustroje oraz izoluje spośród nich grzybki. W pierwszym etapie badania definiuje się dokładnie gatunki i rodzaje grzybków występujące w próbce. Następnie grzybki, które występują w próbce pobranej treści pochwowej, rozprowadza się na odpowiednią pożywkę agarową, zawierającą od kilku do kilkunastu krążków, z różnymi rodzajami lekarstw przeciwgrzybiczych. Badanie to polegające na ukierunkowanej identyfikacji gatunku grzybków oraz teście wrażliwości wyhodowanych drobnoustojów na środki przeciw nim, pozwala na dokładne dobranie lekarstwa do konkretnego rodzaju grzybków występujących w pobranej próbce treści pochwowej, na które są one szczególnie wrażliwe. Dzięki mykogramowi możemy uniknąć leczenia środkami, na które te grzybki są częściowo oporne. W przypadku leczenia przewlekłej grzybicy pochwy, która nawraca pomimo leczenia, podstawowym badaniem, które umożliwia skuteczną terapię jest właśnie posiew mykologiczny z mykogramem. Umożliwia on uniknięcia stosowania leków, na które dany gatunek grzybka nie jest w pełni wrażliwy oraz zastosowanie leczenia celowanego, opartego o laboratoryjny test wrażliwości.