LACTOBACILLUS


W naturalnych warunkach w pochwie znajdują się bakterie z rodzaju Lactobacillus ( Lactobacillus acidophilis, pałeczki kwasu mlekowego, pałeczki Doderleina). Są to niechorobotwórcze bakterie pozwalające na utrzymanie właściwego, kwaśnego środowiska w pochwie. Pochwa dzięki pałeczkom kwasu mlekowego ma kwaśny odczyn o pH-4, który jest zabójczy dla większości bakterii. Chroni ono układ moczowo-płciowy przed zakażeniami grzybami i bakteriami z zewnątrz. Jeśli działanie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy zostanie zaburzone wówczas mogą się tam dostać bakterie chorobotwórcze. U zdrowych kobiet pałeczki kwasu mlekowego stanowią zdecydowaną większość wśród flory bakteryjnej pochwy (około 95%)