TEST PAPP-A


Test PAPP-A to badanie prenatalne nieinwazyjne, jest wykonywany pomiędzy 11 tygodniem a końcem 13 tygodnia i 4 dnia ciąży jako badanie przesiewowe głównie w kierunku zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau. Składa się z oceny biochemicznych parametrów krwi matki i parametrów ultrasonograficznych płodu. W wielu krajach Unii Europejskiej przesiewowy test PAPP-A stanowi standard podstawych badań dla pacjentek w pierwszym trymestrze ciąży. Pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży pobierana jest próbka krwi oraz wykonywane jest badanie USG. Biochemicznymi markerami oznaczanymi w pobranej próbce krwi są: białko ciążowe PAPP-A i wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej (wolne-hCG). Markerem ultrasonograficznym jest przezierność karkowa (NT). Wartości tych parametrów wraz z wiekiem kobiety ciężarnej są wykorzystywane do obliczenia przy użyciu specjalnego algorytmu komputerowego, ryzyka wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau w danej ciąży. Aktualnie test PAPP-A jest uznawany za badanie o najwyższej czułości wykrywania zespołu Downa – około 90%. Dodatkowa ocena kości nosowej płodu daje wzrost czułości testu PAPP-A .