ROZROSTY ENDOMETRIUM


Estrogeny w nadmiernym stężeniu, nie korygowanym przez odpowiednie stężenia progesteronu powodują niekontrolowany, patologiczny rozrost endometrium. Zwiększa się wtedy nadmiernie aktywność mitotyczna komórek endometrium. Rozrosty endometrium występują w 99% przypadków u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Proces zaczyna się od patologicznego rozrostu cew gruczołowych błony śluzowej. Wyróżniamy cztery rodzaje rozrostów endometrium: 1/rozrost gruczołowy bez atypii (łac. hyperplasia glandularis simlex sine atypia), 2/rozrost gruczołowy prosty z atypią (łac. hyperplasia glandularis simplex cum atypia), 3/rozrost złożony bez atypii (łac. hyperplasia glandularis compex sine atypia), 4/rozrost złożony z atypią (łac. hyperplasi glandularis complex cum atypia). Rozrosty endometrium bez cech atypii są łagodne, nie są stanami przednowotworowymi. Ryzyko występowania raka błony śluzowej trzonu macicy znamiennie wzrasta w przypadku istnienia rozrostu złożonego z atypią i wynosi 30-50. Tylko wynik badania histopatologicznego materiału uzyskanego po wyłyżeczkowaniu jamy macicy może potwierdzić ostateczne rozpoznanie.